Business Controlling

Audits op de correlatie tussen boekhouding en bedrijfsvoering

Flexibele Services BridgeBey

Business Controlling maakt aan de hand van de beschikbare financiële informatie verbeterplannen. Zij begeleidt de uitvoering hiervan om kosten te besparen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Boven water halen wat er achter de cijfers zit, dat is de uitdaging om het verschil te maken.

BridgeBey ontsluit met audits de informatie die nodig is om strategische sturing te geven. Met behulp van financiële data en bedrijfsanalyses schetsen we een pad naar de toekomst. BridgeBey helpt bij het vertalen van marktontwikkelingen naar aanbevelingen en voorspellingen. Dat geldt ook voor het vertalen van strategische doelen naar KPI’s. Waar relevant, geven we ook input voor het optimaliseren van de organisatiestructuur.

Business Controlling

AUDIT, op de correlatie tussen de boekhouding en de Turks-Nederlandse bedrijfsvoering

Opties

Eenmalige bridge-audit: ~10 - 35 dagen

Check op basis van verzoek opdrachtgever

Repeterende kwartaal-audit: 4 x ~3 dagen

Checks op specifieke deelgebieden

Aanpak & resultaat

^

Analyse bedrijfsvoering

^

Overzicht ‘correlaties’

^

Inschatting business impact

^

Toelichting kansen

^

Advies verbeteracties

Voorbeeld

Vanuit de bedrijfsvoering blijkt bij drie machines veel uitval te zijn. Dit heeft een negatieve impact heeft op de marge. Door inzet van een preventief onderhoudscontract is de winstmarge verdubbeld. Na analyse blijkt tevens dat de kostprijs niet correct is berekend waardoor de contributiemarge lager is dan verwacht.

Start vandaag nog

Wilt u weten of en hoe we u kunnen ondersteunen met uw hulpvraag, neem dan contact met ons op.