Financial Controlling

Audits en design van de Turkse-Nederlandse boekhouding

Flexibele Services BridgeBey

Financial Controlling is een onmisbare functie binnen de organisatie voor het geven van financiële informatie en het opstellen van financiële rapportages. Zij biedt ondersteuning aan directie en management voor het besturen en beheersen van de organisatie.

BridgeBey voert scherpe audits uit of kosten op de juiste wijze zijn geboekt. Door onze uitgebreide kennis van de Turks-Nederlandse regelgeving voorkomen we het gebruik van ongeoorloofde mazen in de wet. Daarnaast controleren we of de financiële rapporten voldoen aan de verwachtingen en kunnen we helpen met het maken of checken van investeringsanalyses.

Financial Controlling

AUDIT, op Turks-Nederlandse boekhouding

Opties

Eenmalige bridge-audit: ~5 dagen

Check van alle banken, boekingen en kostenplaatsen

Eenmalige deep-dive-audit: ~10 dagen

Bridge-audit, inclusief diepte-interviews en procesanalyses

Repeterende ‘kwartaal’ audit: 4 x ~3 dagen

Check van alle banken, boekingen en kostenplaatsen

Aanpak & resultaat

^

Analyse boekhouding

^

Overzicht ‘red flags’

^

Onderzoek afwijkingen

^

Toelichting oorzaken

^

Advies herstel- & verbeteracties

Voorbeeld

De boekhouding gaf een aantal onduidelijke kosten aan die daarnaast ook nog verkeerd waren geboekt. Duidelijke accountingregels – voor degene die de kosten declareerde en die ze boekte – hebben gezorgd voor ‘schone’ kostenrekeningen/-plaatsen.

DESIGN, van Turks-Nederlandse boekhouding

Opties

Eenmalige opzet van de boekhouding: ~30 dagen

Inrichten van kostenplaatsen/rekeningen die voldoen aan de lokale verslaglegging waarbij de het aanleveren van de informatie aan het hoofdkantoor ten behoeve van consolidatie in acht wordt genomen

Maandelijkse coaching van controller: 12 x 1 dag

Delen van trainingsmateriaal, plan van aanpak, tips & tricks

Aanpak & resultaat

^

Analyse boekhouding

^

Ontwerp nieuwe boekhouding

^

Implementatie boekhouding

^

Governance boekhouding

^

(Optioneel) Coaching boekhouding

Start vandaag nog

Wilt u weten of en hoe we u kunnen ondersteunen met uw hulpvraag, neem dan contact met ons op.