Business Reporting

Verslaglegging op maat voor strategische besluitvorming

Flexibele Services BridgeBey

Verslaglegging kent veel verschijningsvormen: van financiële overzichten tot verkooprapportages. De gemene deler is dat deze leesbaar moeten zijn om verbeteracties te kunnen initiëren. Managementrapportages moeten dan ook een overzichtelijk beeld geven van alle (financiële) feiten.

Bij het controleren (audit) of ontwikkelen (design) van de verslaglegging hanteert BridgeBey hiervoor het KIS-model: Keep It Simple. Denk aan dashboards, grafieken en rapportages die bijdragen aan een juiste besluitvorming binnen uw organisatie. BridgeBey kan ook adviezen uitbrengen op basis van de verkregen uitkomsten.

Business Reporting 

AUDIT, op de Turks-Nederlandse (financiële) verslaglegging

Opties

Eenmalige bridge-audit: ~5 dagen

Check van alle financiële rapportages zoals winst & verliesrekening, balans, cashflow, jaarverslag

Eenmalige deep-dive-audit: ~10 dagen

Bridge-audit, inclusief rapportages zoals verkoop- en projectadministratie

Repeterende kwartaal-audit: 4 x ~3 dagen

Check van alle financiële rapportages zoals winst & verliesrekening, balans, cashflow, jaarverslag

Aanpak & resultaat

^

Analyse financiële verslaglegging

^

Overzicht ‘red flags’

^

Onderzoek afwijkingen

^

Toelichting oorzaken

^

Advies herstel- & verbeteracties

Voorbeeld

De rapportages gaven geen accuraat inzicht in de kosten, marges en behaalde KPI’s. Door het opzetten van maandelijkse projectrapportages is er nu direct sturing mogelijk.

DESIGN, van de Turks-Nederlandse (financiële) verslaglegging

Design

Eenmalige opzet van de financiële rapportage: ~15 dagen

Opzet balans, winst & verliesrekening, cashflow

Eenmalig opzet van bedrijfsbrede rapportages: ~30 dagen

Opzet rapportages voor o.a. verkoop, inkoop, productie, projecten

Maandelijkse coaching van controller: 12 x ~1 dag

Aanpak & resultaat

^

Analyse rapportages

^

Ontwerp nieuwe rapportages

^

Implementatie rapportages

^

Governance rapportages

^

(Optioneel) Coaching rapportages

Start vandaag nog

Wilt u weten of en hoe we u kunnen ondersteunen met uw hulpvraag, neem dan contact met ons op.